behpezinkom.com
behpezinkom.com
Home
Home
Home
Home
behpezinkom.com
navigácia
Propozície

Dátum a miesto

8.12.2018 sobota, Areál zdravia Rozálka, Pezinok

Zámerom je okrem zorganizovania skvelej športovej akcie s tématikou sviatok sv. Mikuláša, zároveň aj upozorniť na krásy lesov Malých Karpát v idilickej zimnej atmosfére. 

Atmosféru dotvára špeciálna kategória beh v maskách Mikuláš, čert a anjel.                         
 Samozrejme pripravená je aj kategória beh so psom.

– trasa 12,7 km – 97% lesný povrch - prevýšenie 344 m

LIMIT 200 bežcov

ŠTART 

10:50 bežci so psom

11:00 hlavný beh

Štartovné

8 € od 19.10.2018 do 31.10.2018

10 € od 1.11.2018 do 15.11.2018

12 € od 16.11.2018 do 2.12.2018

15 € na mieste
* výška štartovného je závislá od dátumu platby, štartovné sa nevracia.

Štartový balík obsahuje: 
- štartové číslo s menom (pri prihlásení a zaplatení štartového poplatku do 2.12.2018),
- štartovací ruksačik
- občerstvenie na trati
- občerstvenie v cieli, polievka
- čip v štartovom čísle na meranie času,
- sms s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške, 

Meranie časov zabezpečuje VOS-TPK.

Prihlásením na preteky dávam povolenie a výslovný súhlas organizátorovi podujatia LucPromotion, s.r.o. na spracovanie poskytnutých osobných údajov pre evidenciu na športovom podujatí . Uvedené osobné údaje budu spracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vyplnením registračného formulára pri prezentácii pred pretekmi účastník dáva organizátorovi LucPromotion, s.r.o. súhlas na: - spracovanie svojich osobných údajov na účely registrácie a prezentácie účastníkov podujatia Mikuláššsky kros, na marketingové účely podujatia vrátane zasielania informačných emailov elektronickou formou súvisiacich výhradne s podujatiami organizovanými LucPromotion, s.r.o.- na použitie fotografických, zvukových a video záznamov zhotovených organizátorom podujatia alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiach, na webe, v propagačných materiáloch podujatia bez náhrady a nároku na autorské práva.
Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov.
Každý účastník pri prihlasovaní potvrdzuje, že je dostatočne pripravený pre účasť na pretekoch, absolvoval potrebnú lekársku prehliadku a štartuje na vlastné nebezpečenstvo.


Vyzdvihnutie štartovacích balíčkov a čísel
Sobota 8.12.2018 Areál zdravia Rozálka v čase 9:30 - 10.30  


Ceny pre víťazov mužskej aj ženskej kategórie 

1. Miesto Muži do 39 rokov
1. Miesto Muži do 49 rokov  
1. Miesto Muži nad 50 rokov
1. Miesto Ženy do 34 rokov
1. Miesto Ženy do 49 rokov
1. Miesto Ženy nad 50 rokov

2. Miesto Muži do 39 rokov
2. Miesto Muži do 49 rokov
2. Miesto Muži nad 50 rokov
2. Miesto Ženy do 34 rokov  
2. Miesto Ženy do 49 rokov  
2. Miesto Ženy nad 50 rokov  

3. Miesto Muži do 39 rokov
3. Miesto Muži do 49 rokov  
3. Miesto Muži nad 50 rokov
3. Miesto Ženy do 34 rokov  
3. Miesto Ženy do 49 rokov
3. Miesto Ženy nad 50 rokov


Kategória najrýchlejší čert, anjel, mikuláš.

Dôležité informácie

Za riadne prihláseného účastníka sa považuje účastník s riadne zaplateným štartovným. Registráciu si môžete skontrolovať v štartovacej listine. Zaplatené štartovné sa nevracia!

 

Organizátor

Bežecký klub Beh Pezinkom

Mgr. Lucia Bizoňová
mobil: +421 905 601 749
e-mail: info@behpezinkom.comgenerálny partner
Murat
mediálni partneri
behame.sk
beh.sk
partneri
buckle up - digitálna agentúra
Wellness Hotel Patince****
Raiffeisen Bank
Stavoimpex
Legas
Karireal
Metabo