behpezinkom.com
behpezinkom.com
Home
Home
Home
Home
behpezinkom.com
navigácia
Propozície

Dátum a miesto

16.9.2023, Zámocký park, Pezinok

Zámerom usporiadateľov je okrem zorganizovania skvelej športovej akcie, zároveň aj upozorniť na krásy mesta Pezinok.

Podujatie začne štartom v Zámockom parku Pezinok, beh pokračuje mestom až k vinohradom, ktorých jedinečná atmosféra spolu s vôňou zrejúceho hrozna bežcom vytvoria nezabudnuteľný zážitok.

Trasa meria 10 km a 99% tvorí asfalt.

Štartovné

Výška štartovného je závislá od dátumu platby, štartovné sa nevracia.

- 11 € od 10.4.2023 do 30.4.2023
- 13 € od 1.5.2023 do 1.6.2023
- 15 € od 2.6.2023 do 30.6.2023

- 17 € od 1.7.2023 do 10.9.2023
- 18 € na mieste (ak nie je naplnené kapacita 500 bežcov)

Štartový balík obsahuje:

- štartové číslo s menom (pri prihlásení a zaplatení štartového poplatku do 1.9.2023)
- štartovací balíček
- občerstvenie na trati iontové nápoje
- občerstvenie v cieli voda 
- čip v štartovom čísle na meranie času
- sms s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške
- medaila po dobehnutí do cieľa

Meranie časov zabezpečuje VOS-TPK.

Prihlásením na preteky dávam povolenie a výslovný súhlas organizátorovi podujatia LucPromotion, s.r.o. na spracovanie poskytnutých osobných údajov pre evidenciu na športovom podujatí . Uvedené osobné údaje budu spracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vyplnením registračného formulára pri prezentácii pred pretekmi účastník dáva organizátorovi LucPromotion, s.r.o. súhlas na:
- spracovanie svojích osobných údajov na účely registrácie a prezentácie účastníkov podujatia Beh Pezinkom, na marketingové účely podujatia vrátane zasielania informačných emailov elektronickou formou súvisiacich výhradne s podujatiami organizovanými LucPromotion, s.r.o.
- na použitie fotografických, zvukových a video záznamov zhotovených organizátorom podujatia alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiach, na webe, v propagačných materiáloch podujatia bez náhrady a nároku na autorské práva.
Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. 

Každý účastník pri prihlasovaní potvrdzuje, že je dostatočne pripravený pre účasť na pretekoch, absolvoval potrebnú lekársku prehliadku a štartuje na vlastné nebezpečenstvo.

Vyzdvihnutie štartovacích balíčkov a čísel

Piatok 15.9.2023 Zámocký park Pezinok v čase 14:00 hod.- 17:00 hod.
Sobota 16.9.2023 Zámocký park Pezinok v čase 10:00 hod.-13:00 hod.

Vaše zdravie je pre nás dôležité, preto akcia prebehne za dodržiavania všetkých hygienických opatrení, prosíme vás aby ste rešpektovali pokyny organizátora.


Ceny pre víťazov mužskej aj ženskej kategórie

1. Miesto Muži do 39 rokov  
1. Miesto Muži 40- 49 rokov
1. Miesto Muži nad 50 rokov 
1. Miesto Ženy do 39 rokov 
1. Miesto Ženy 40- 49 rokov
1. Miesto Ženy nad 50 rokov

2. Miesto Muži do 39 rokov  
2. Miesto Muži 40- 49 rokov 
2. Miesto Muži nad 50 rokov
2. Miesto Ženy do 39 rokov
2. Miesto Ženy 40- 49 rokov
2. Miesto Ženy nad 50 rokov

3. Miesto Muži do 39 rokov  
3. Miesto Muži 40- 49 rokov  
3. Miesto Muži nad 50 rokov
3. Miesto Ženy do 39 rokov
3. Miesto Ženy 40- 49 rokov
3. Miesto Ženy nad 50 rokov


Špeciálna cena spoločnosti LYRECO

Najrýchlejší Pezinčan
Najrýchlejšia Pezinčanka


Dôležité informácie

Za riadne prihláseného účastníka sa považuje účastník s riadne zaplateným štartovným. Registráciu si môžete skontrolovať v štartovacej listine. Zaplatené štartovné sa nevracia! V prípade oznámenia neúčasti do 1.9.2023 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia.

Limitovaný počet bežcov: 500. Limitovaný počet detí: 100 KAPACITA DETSKÝCH BEHOV JE NAPLENÁ!!!

Predregistrácia detí


Aby sme vedeli vopred počet detí tak je potrebné ich zaregistrovať na email: info@behpezinkom.com (do predmetu dajte REGISTRACIA DIETA, a potrebné napísať MENO PRIEZVISKO dieťaťa a vek. Najneskôr do 1.9.2023 alebo do naplnenia kapacity 100 detí

KAPACITA DETSKĆH BEHOV JE NAPLNENÁ

Prezentácia a vyzdvihutie štartovacích balíčkov detí v piatok 14:00- 17.00 alebo na mieste v čase od 09:00 hod. do 10:00 hod.,  štartovné detí  5 €

Ďakujeme za pochopenie!!!                         

Štart detí

11.00 hod. DETI po kategóriach

Kategórie

Deti do 6 rokov trasa 100m 

Deti od 7 do 10 rokov trasa 200m

Deti od 11 do 16 rokov trasa 500m

* registrácia detí na mieste

Usporiadateľ neakceptuje na hlavný beh  prihlášku mladších pretekárov a pretekárok ako 16 rokov, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania.

Program

10:00  Registrácia detské kategórie  

11:00  Štart deti

12:00  Vyhlásenie výsledkov deti

13:00 Spýtajte sa kondičného trénera. 40 minút s Patrikom Krajčovičom

13:40  Lyreco rozcvička s Patrikom Krajčovičom

14:00  Štart hlavný beh

15:30  Vyhlásenie výsledkov

16:00  Tombola

Moderátor podujatia: Vlado Varecha
          

Organizátor

LucPromotion, s.r.o.

Mgr. Lucia Bizoňová
mobil: +421 905 601 749
e-mail: info@behpezinkom.com

Pod záštitou mesta Pezinok

generálny partner
Lyreco
pod záštitou mesta Pezinok
Mesto Pezinok
hlavný partner
partneri
buckle up - digitálna agentúra
Severáčik škôlka
Ecorec
Karireal
Kon-rad
GD-TEAM
GS-SOFT
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s
Brenntag
4ka
BITO
Salamandra Resort Hotel
Štátny fond rozvoja bývania
mediálni partneri
behame.sk
beh.sk
Čarovné Slovensko
RUNGO