behpezinkom.com
behpezinkom.com
behpezinkom.com
behpezinkom.com
Home
Home
Home
behpezinkom.com
7. ročník
navigácia
2023-12-03 11:00

registrácia

12 km|Pezinok
3. december 2023
00 : 00 : 00
dníhodínminút
Registrácia
Propozície

Dátum a miesto

03.12.2023 nedeľa, Areál zdravia Rozálka, Pezinok

Zámerom je okrem zorganizovania skvelej športovej akcie s tématikou sviatok sv. Mikuláša, zároveň aj upozorniť na krásy lesov Malých Karpát v idylickej zimnej atmosfére. 

Atmosféru dotvára špeciálna kategória beh v maskách Mikuláš, čert a anjel.                         
 Samozrejme pripravená je aj kategória beh so psom na 12 km.

– trasa 12,7 km – 97% lesný povrch - prevýšenie 344 m

– trasa 8,4 km – 97% lesný povrch - prevýšenie  225 m

LIMIT 200 bežcov

ŠTART 

10:50 bežci so psom

11:00 hlavný beh

Štartovné

12 € od 31.10. do 07.11.2023

14 € od 08.11. do 17.11.2023

16 € od 18.11. do 30.11.2023

18 € na mieste
* výška štartovného je závislá od dátumu platby, štartovné sa nevracia.

Štartový balík obsahuje: 
- štartové číslo s menom (pri prihlásení a zaplatení štartového poplatku do 30.11.2023),
- účastnícka medaila
- občerstvenie na trati
- občerstvenie v cieli
- čip v štartovom čísle na meranie času,
- sms s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške, 

Meranie časov zabezpečuje VOS-TPK.

Prihlásením na preteky dávam povolenie a výslovný súhlas organizátorovi podujatia LucPromotion, s.r.o. na spracovanie poskytnutých osobných údajov pre evidenciu na športovom podujatí . Uvedené osobné údaje budu spracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vyplnením registračného formulára pri prezentácii pred pretekmi účastník dáva organizátorovi LucPromotion, s.r.o. súhlas na: - spracovanie svojich osobných údajov na účely registrácie a prezentácie účastníkov podujatia Mikuláššsky kros, na marketingové účely podujatia vrátane zasielania informačných emailov elektronickou formou súvisiacich výhradne s podujatiami organizovanými LucPromotion, s.r.o.- na použitie fotografických, zvukových a video záznamov zhotovených organizátorom podujatia alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiach, na webe, v propagačných materiáloch podujatia bez náhrady a nároku na autorské práva.
Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá a pokyny organizátorov.
Každý účastník pri prihlasovaní potvrdzuje, že je dostatočne pripravený pre účasť na pretekoch, absolvoval potrebnú lekársku prehliadku a štartuje na vlastné nebezpečenstvo. 

Vyzdvihnutie štartovacích balíčkov a čísel
Nedeľa 03.12.2023 Areál zdravia Rozálka v čase 9:00 - 10.30  

Ceny pre víťazov mužskej aj ženskej, tiež  kategórie bežci so psom

Kategória najrýchlejší čert, anjel, mikuláš

Dôležité informácie

Za riadne prihláseného účastníka sa považuje účastník s riadne zaplateným štartovným. Registráciu si môžete skontrolovať v štartovacej listine. Zaplatené štartovné sa nevracia!

PROGRAM:

9:00-10:30 Registrácie

10:50 Štart kategória beh so psom (trasa 12KM)

11:00 Štart hlavný beh (trasa 8KM aj 12KM)

13:00 Vyhlásenie výsledkov

 

Organizátor

LucPromotion, s.r.o. 

Mgr. Lucia Bizoňová
mobil: +421 905 601 749
e-mail: info@behpezinkom.comgenerálny partner
Murat
partneri
buckle up - digitálna agentúra
STADA PHARMA Slovakia, s.r.o.
P+K s.r.o.
SKALA TOPINVEST, spol. s r.o.
Pulsaar Nutrition
KARIREAL SLOVAKIA a.s.
gd-Team, a.s.
GS-SOFT, s.r.o.
mediálni partneri
behame.sk
beh.sk